Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Utsänd av din arbetsgivare – inom EU/EES och Schweiz

Utsänd av din arbetsgivare – inom EU/EES och Schweiz

Att vara utsänd innebär att du av din arbetsgivare sänts ut till ett annat land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning.

Om du är utsänd av din arbetsgivare gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige vilket medför att du också omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring. Ett villkor är att du har ett intyg från Försäkringskassan.

Mer information:
Försäkringskassan – Utsänd av din arbetsgivare
Europeiska komissionen – Europeiska sjukförsäkringskortet
Europeiska komissionen – Sjukvård utomlands