Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Barndagvård och förskola

Barndagvård och förskola

Alla barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård när föräldraledigheten upphör. Barnets rätt till dagvård innebär att familjerna har rätt att få en vårdplats för sitt barn, men samtidigt garanteras också barnet rätten till den småbarnsfostran som dagvården erbjuder. Som alternativ till kommunal dagvårdsplats kan föräldrarna välja stöd för privat vård eller hemvårdsstöd för barn under tre år.

Ett år innan läroplikten börjar har barnet rätt till avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen i samband med antingen dagvården eller skolan. Utöver den lagstadgade servicen ordnar kommunerna dessutom mångsidig lek- och klubbverksamhet för barn.
Källa: Kommunförbundet.fi

 

Mer information:
Kommunförbundet.fi – Småbarnspedagogik