Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Gränsarbetare

Gränsarbetare

Särskilda regler om socialförsäkringen gäller för dig som

  • är gränsarbetare (arbetar i ett medlemsland men bor i ett annat dit du åker minst en gång i veckan)
  • arbetar som anställd på fartyg
  • arbetar inom internationell transport eller i flera EU-länder
  • arbetar vid beskickning eller konsulat

Om du behöver veta mer om vad som gäller för dig kontaktar du Försäkringskassans Kundcenter 0771-524 524.

Gränsarbetare som får behandling i Sverige
Om du är en gränsarbetare som arbetar i Sverige och får sjukvårdsbehandling eller tandvårdsbehandling i Sverige så kan du ha rätt till fortsatt behandling i Sverige även när du har gått i pension.

Nordisk socialförsäkringsportal
Den nordiska socialförsäkringsportalen riktar sig till dig som flyttar till och/eller arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land. Den har sammanställts av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna. Portalen ger vägledning om vilket lands lagstiftning du omfattas av i olika situationer. Det finns också information om de olika förmåner du kan ha rätt till Genom portalen kan du hitta rätt myndighet i rätt land och kontaktlänkar till de aktuella myndigheterna. Portalen finns på de nordiska språken samt engelska. Länk till portalen hittar du till höger.

 

«Äkta gränsarbetare»

Om du arbetar i ett EU/EES-land men bor i ett annat och återvänder till bosätt­ningslandet minst en gång varje vecka, anses du vara gränsarbetare och ska vara försäkrad i arbetslandet. En gränsarbetare som blir delvis eller periodvis arbetslös ska söka…

Läs mer

«Oäkta gränsarbetare»

Om du i likhet med gränsarbetaren bor i ett EU/EES-land och arbetar i ett an­nat, men återvänder till bosättningslandet mer sällan än en gång per vecka, kan du räknas som så kallad oäkta gränsarbetare. Detta kan till exempel gälla om…

Läs mer

«Femårsregeln» - nordisk överenskommelse

Femårsregeln gäller för dig om du varit försäkrad i Sverige tidigare, antingen genom att du har arbetat i Sverige (grundförsäkrad) eller genom att du har va­rit medlem i en svensk a-kassa (inkomstrelaterad försäkring). Efter det att du lämnat den svenska…

Läs mer

Skatt

Huvudregeln Bor du i Sverige och arbetar i Finland så ska du enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet beskattas i arbetslandet, det vill säga Finland, för denna inkomst. 183-dagarsregeln/Montörregeln Vid kortvarigt arbete i Finland beskattas du i Sverige för inkomsten.…

Läs mer

Tips och råd vid gränsarbete

När du har fått arbete i Finland Kontakta din a-kassa, Försäkringskassan och Skattemyndigheten. Skaffa dig ett personnummer i Finland. Införskaffas från Magistrat. Ett personbevis skall bifogas och orsak till ansökan skall anges (arbete). Ansök om skattsdel på närmaste Skattekontor i…

Läs mer

Mer information

Norden – Gränsarbetare Norden - Skatt i Finland Ditt Europa - Gränsarbetare Försäkringskassan Nordisk Socialförsäkringsportal Skatteverket Verohallinto NordiskeTax

Läs mer