Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Finansiering av studier

Finansiering av studier

Det är möjligt att söka olika slags stöd för studiernas finansiering. Vilket stöd som beviljas beror i hög grad på den sökandes livssituation. Ungdomar som inleder sina studier till exempel efter avslutad grundskola kan ansöka om andra former av stöd än de som redan befinner sig i arbetslivet. För arbetslösa finns särskilda stöd och för det mesta kan man också få bostadsstöd.

Mer information:
Opintoluotsi – Utbildningsstyrelsen
CSN – Centrala studiestödsnämnden