Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Söka arbete

Söka arbete

Den fria arbetsmarknaden inom Norden innebär att nordiska medborgare varken behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att arbeta i ett annat nordiskt land.

Du kan söka arbete i Finland på förhand från utlandet eller efter att du anlänt till landet. Du kan även komma till Finland som arbetslös arbetssökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i ditt hemland i god tid före flytten.

Arbets- och näringstjänsterna (TE- tjänster)

Arbetsförmedlingen i Finland heter TE-palvelut / TE-tjänster/service. Flest utannonserade jobb hittar du på Finlands arbetsförmedlings hemsida. Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande som bor i Finland eller vill arbeta i Finland.

Läs mer

Arbetsförmedlingen

I Platsbanken finns jobb som är anmälda till Arbetsförmedlingen. Det kan vara utländska eller svenska arbetsgivare som vill rekrytera svensk arbetskraft till arbete utomlands.

Läs mer

Europeiskt nätverk - Eures

Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket Eures. Nätverkets uppgift är att bidra till ökad rörlighet på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. På Eures webbplats, kan du också registrera ditt cv för att presentera dig för arbetsgivare…

Läs mer

Andra rekryteringskanaler

Många företag rekryterar direkt genom sina egna hemsidor på Internet-sidor och genom annonser i dagstidningar, till exempel i söndagsbilagan i Helsingin Sanomats eller Kauppalehti. Fack- och branschföreningar har också information om lediga jobb (googla: lediga platser i Finland). Från TE-tjänster…

Läs mer

Söka arbete i annat EU/EES- land

Om du är arbetssökande och helt saknar arbete har du möjlighet att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad tid med svensk arbetslöshetsersättning. För att kunna göra det behöver du intyg U2. Ersättning för intervjuresa Arbetsförmedlingen…

Läs mer

Mer information

Info Norden Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Info Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen! Sök lediga jobb via finska Arbets- och Näringsbyrås  webbplats De allra flesta lediga jobb i Finland…

Läs mer