Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Offentlig hälso- och sjukvård för dig som arbetar i Finland

Offentlig hälso- och sjukvård för dig som arbetar i Finland

Om du arbetar i Finland och är arbetslöshetsförsäkrad har du rätt till kommunala hälsovårdstjänster oavsett om du bor permanent eller tillfälligt i Finland. Arbetstagaren försäkras i det land man arbetar i om vissa kriterier rörande anställningsförhållandets längd, lön och arbetstider, uppfylls.

Arbetstagare får alltså sin sociala trygghet från det land där arbetet utförs. Som arbetstagare kan man av FPA få ett intyg om rätten till sjukvårdsförmåner i Finland. Intyget fungerar som bevis på sjukvårdsförmåner inom den offentliga hälsovården.

Utöver de kommunala hälsovårdstjänsterna ska arbetsgivaren tillhandahålla förebyggande hälsovård åt sina anställda. Målet med detta är att trygga en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagaren samt att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Arbetsgivaren kan även stå för sjukvård och andra hälsorelaterade tjänster för sina anställda. Mer information om företagshälsovård på din arbetsplats får du av din arbetsgivare.

 

Mer information:
Social- och hälsovårdsministeriet – Hälsotjänster
Kommunförbundet.fi
Norden – Hälso- och sjukvård i Finland

Sygeplejerske med syg patient ved Karolinska Hospital, Stockholm, Sverige Foto: Yadid Levy / Norden.org