Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Finskt medborgarskap

Finskt medborgarskap

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du få finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan.
När du lämnar in anmälan ska följande förutsättningar vara uppfyllda

  • din identitet är utredd
  • du har fyllt 18 år
  • du har fått medborgarskapet i ett nordiskt land på annat sätt än genom naturalisering, dvs. på ansökan
  • din egentliga bostadsort är för närvarande och har varit under åtminstone de senaste fem åren i Finland
  • du är inte dömd under dessa fem åren till villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff

 

Även ett minderårigt barn som är i din vårdnad får samtidigt finskt medborgarskap om barnet är medsökande i din anmälan. Barn under 15 år måste bo i Finland när anmälan lämnas in. Om barnet har fyllt 15 år är villkoret att barnet bor i Finland och har bott i Finland åtminstone de senaste två åren när anmälan lämnas in.

 

Du får blanketten för medborgarskapsanmälan från polisen eller Migrationsverket. Lämna den personligen till polisen. När du lämnar in anmälan ska också din medsökande vara närvarande.

 

Källa: Migrationsverket

 

Mer information:
Migrationsverket – Finskt medborgarskap