Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Beskattning av pension – Bor du i Finland och får pension från Sverige?

Beskattning av pension – Bor du i Finland och får pension från Sverige?

Skatten till Finland

Det nordiska skatteavtalet har ändrats enligt ett protokoll från 2008-04-04 och de nya reglerna gäller från 2009-01-01.

Om du 2008-04-04 bodde i Finland och fick pension från ett annat nordiskt land, tillämpar Finland fortfarande undantagsmetoden på pensionen: Det innebär att om du får pension även från Finland, beräknas skatten på det sammanlagda beloppet (den utländska pensionen + den finska pensionen) men den procentuella skatten som räknas på det här sättet dras endast av den finska andelen av inkomsten.

Är du bosatt i Finland och har börjat få pension från ett annat nordisk land efter 2008-04-04 beskattas pensionen i Finland. Den skatt du redan betalat i det andra landet dras av den finska skatten. Avdraget får inte vara större än det beloppsom den utländska pensionen genererar i skatt i Finland.

Om du får pension både från Finland och något annat nordiskt land, betalar du vid beskattningen i Finland en sjukvårdspremie på det sammanlagda beloppet av dessa pensioner. Premien får inte överstiga beloppet av den pension som betalas från Finland.

 

Skatten till Sverige

Du ska betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt du betalar beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Om du har flyttat från Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige eller är i Sverige i sådan omfattning att du anses vistas i Sverige stadigvarande är du obegränsat skattskyldig. Då betalar du skatt enligt vanliga regler för din pension. Du ska lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Om du är begränsat skattskyldig betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) för din pension. Det är en skatt på 25 procent och du behöver inte deklarera din pensionsinkomst. Den som betalar ut pensionen i Sverige gör avdrag för skatten innan pensionen utbetalas till dig. Om du får garantipension, ålderspension eller vissa andra pensioner enligt socialförsäkringen är en del av pensionen skattefri. Du ansöker om SINK hos Skatteverket. Om du inte har ett svenskt samordningsnummer eller personnummer får du ett samordningsnummer i samband med beslutet om SINK-skatt.

Källor: Nordisk eTax, Finska skatteförvaltningen

 

Mer information:

Finska skatteförvaltningen – Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer
Nordisk eTax – Pension