Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Socialförsäkring

Socialförsäkring

Här får du information om hur den sociala tryggheten fungerar i Finland och Sverige om du är på väg till Finland. Du som gränsarbetare kan läsa om din socialförsäkring under Gränsarbetare.

För arbetstagare som flyttar till ett annat nordiskt land tillämpas EU-förordningens regler för arbetstagare. För personer som inte är arbetstagare tillämpas däremot den nordiska konventionen om social trygghet. Med stöd av avtalet har dessa personer rätt till social trygghet i det land där de enligt befolkningsregistret är bosatta.

Mer information:
Fpa – Social trygghet i särskilda situationer
Europeiska komissionen – Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU
De nordiska ländernas avtal om social trygghet
EG-förordning 883/2004