Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Arbeta i två länder

Arbeta i två länder

Som grundregel är du som arbetstagare socialförsäkrad i ditt arbetsland, oavsett var du bor. När du bor i Sverige och arbetar i Finland så omfattas du alltså av den finska socialförsäkringen. Situationen blir däremot en annan om du även har ett jobb i ditt bosättningsland.

Om du regelbundet arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller i Schweiz behöver du ett intyg på vilken lagstiftning som tillämpas och Försäkringskassan tar då ställning till om du ska tillhöra den svenska socialförsäkringen.

Begäran om intyg vid arbete i två eller flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Mer information:
Försäkringskassan
Begäran om intyg vid arbete i två eller flera länder inom EU/EES eller i Schweiz
Arbetslöshetskassornas samorganisation