Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Hälso- och sjukvård för dig som studerar i Finland

Hälso- och sjukvård för dig som studerar i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster, som tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan av kommunen bemyndigad instans oavsett hemkommun. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Besök hos hälsovårdare (distriktssköterska), psykolog och socialarbetare är i regel kostnadsfritt. Vid besök hos läkare tar man i regel ut en avgift, antingen i form av en årlig avgift eller en avgift för enskilda besök. För personer under 18 år är läkarbesök gratis.

Vårdcentralen ansvarar för skol- och studenthälsovården för grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Hälsovård för studerande vid universiteten och högskolor sköts av det nationella Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

 

Mer information:
Social- och hälsovårdsministeriet – Hälsotjänster
Kommunförbundet.fi
Studenternas hälsovårdsstiftelse
Norden – Hälso- och sjukvård i Finland