Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Tandläkare i Sverige när du arbetar i Finland

Tandläkare i Sverige när du arbetar i Finland

När du bor i Sverige och arbetar i Fianland är du inte registrerad i den svenska socialförsäkringen. Därför behöver du visa ett intyg sör att få bidrag förn det statliga tandvårdssådet.

Intyget heter “Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige – arbetar utomlands”. Intyg FK 5164

Om du önskar ansöka om intyget skickar Du ansöker om intyget genom att skriva till:

Försäkringskassan
Inläsningscentralen
839 88 Östersund

I ansökan ska du bifoga:

  • kopia på anställningsbevis
  • ditt senaste lönebeskedKom ihåg att skriva ditt svenska personnummer på alla dokument som du skickar in.

Det statliga tandvårdsstödet ger dig normalt ett avdrag på kostnaden med ca 300-600 kr/år.
Mer information hittar du på Försäkringskassan hemsida.