Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Studera inom EES

Studera inom EES

När du studerar utomlands på en utbildning som ger dig rätt till studiestöd från CSN, kan du ibland fortfarande räknas som bosatt i Sverige. Det betyder att du kan ha rätt till exempelvis barnbidrag och olika ersättningar till personer med funktionsnedsättning på samma sätt som i Sverige.

Om du studerar en kortare tid än sex månader utomlands kan du dessutom ha rätt att behålla ditt bostadsbidrag under förutsättning att du har kostnaden för din svenska lägenhet kvar.

Om du är under 20 år och ska studera på gymnasienivå inom EES eller i Schweiz, kan du ansöka om studiehjälp.

Mer information:
CSN – Centrala studiestödsnämnde
Norden – Studera i Finland

Svensk undervisning i utlandet
Svenska staten stödjer utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Syftet är att främja svenskt samhällsintresse. Som exempel ska svenska företag och organisationer kunna rekrytera personal med barn i skolåldern för arbetsuppgifter i andra länder under en begränsad tid.

Mer information:
Skolverket