Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Sveriges allmänna pensionssystem

Sveriges allmänna pensionssystem

Grunden för att tillhöra det svenska allmänna pensionssystemet är att du omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det gör du antingen genom att arbeta eller bo och vara folkbokförd i Sverige. Om du slutar att arbeta eller börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige, har du kvar de pensionsrätter som tjänats in i Sverige. Pensionssystemet består av tre delar, garantipension, inkomstpension och premiepension. Garantipensionen som är en utfyllnad till inkomstpensionen för dem som har låg eller ingen inkomstpension betalas även den av staten. Garantipensionen kan tidigast tas ut från 65 års ålder.

Principen att hela livet räknas är grundläggande för pensionssystemet. Systemet finansieras genom avgifter. Du och din arbetsgivare betalar pensionsavgifter till det allmänna pensionssystemet. Den sammanlagda avgiften är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. De 18,5 procenten ger dig så kallade pensionsrätter. Pensionsgrundande inkomst består av:

  • Lön
  • Sjukpenning och rehabiliteringsersättning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Statsbidrag till arbetslösa när de startar egen näringsverksamhet
  • Diverse utbildningsbidrag
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning

Dina pensionsrätter placeras på konton, ett konto för inkomstpensionen och ett för premiepensionen. Dina pensionsrätter för inkomstpensionen registreras på ett fiktivt pensionskonto. Värdet på detta konto bestäms av dina samlade pensionsrätter genom åren och av hur hög ränta du får. Räntan är beroende av löneutvecklingen i Sverige.

Premiepensionskontot sköts av Pensionsmyndigheten. Pengarna till premiepensionen placeras i värdepappersfonder som du själv kan välja. Ju mer du tjänar, desto mer pengar får du att placera. Värdeutvecklingen i de fonder som du valt bestämmer sedan hur stor din premiepension blir. Om du inte är nöjd med ditt val kan du när som helst kostnadsfritt byta fonder.

I Sverige finns det inte någon bestämd pensionsålder i det allmänna pensionssystemet. Man har rätt att ta ut pension från 61 års ålder och man får vänta hur länge man vill. Det är fullt möjligt att ta ut pension och fortsätta arbeta och fortsätta tjäna in till pensionen.

Källor: Nordisk Socialförsäkringsportal

 

Mer information:
Pensionsmyndigheten
Nordisk Socialförsäkringsportal- Pension

Pensionsmyndigheten