Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Beskattning av pension – Bor du i Sverige och får pension från Finland?

Beskattning av pension – Bor du i Sverige och får pension från Finland?

Skatten till Finland

Om du får pension från en finländsk pensionsutbetalare, är pensionen skattepliktig i Finland även om du bor i ett annat nordiskt land. Skatten är samma som för dem som är bosatta i Finland. Om inkomsterna efter grundavdrag och pensionsinkomstavdrag understiger det lägsta beskattningsbara beloppet, uttas ingen skatt. Varje vår får du från Finland en förhandsifylld skattedeklaration, där du kan kontrollera de finländska pensionsbeloppen för föregående året. Du behöver inte anteckna inkomster utanför Finland på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera din finska pension samt den debiterade skatten i bostadslandet.


Skatten till Sverige

Om du bodde i Sverige och fick pension utbetald före 2008-04-05, blir beskattad för pensionen i Finland. Pensionen beskattas inte i Sverige och den påverkar inte beskattningen av andra inkomster som du har i Sverige. Denna regel gäller så länge du utan avbrott bor i Sverige.

Om du bodde i Sverige och fick din första pension från Finland utbetald efter 2008-04-05, blir beskattad för pensionen i Finland. Pensionen beskattas också för denna pension i Sverige men medges avdrag i likhet med den skatt som du har betalat i det andra nordiska landet dock högst med ett belopp som motsvarar den skatt som du ska betala i Sverige för pension från det andra landet. Får du annan nordisk pension än pension som grundar sig på landets socialförsäkring kan denna vara helt eller delvis skattefri i Sverige.

Dessa regler gäller även om din pensionutbetalningar började före 2008-04-05 om du har flyttat till Sverige efter 2008-04-04 eller om du tidigare varit bosatt i Sverige men återvänt till Sverige efter 2008-04-04.

Källor: Nordisk eTax, Finska skatteförvaltningen

 

Mer information:

Finska skatteförvaltningen – Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer
Nordisk eTax – Pension