Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Information om hälso- och sjukvård för dig som arbetar, studerar eller bor i Finland.

Du kan utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland om du har hemkommun (kotikunta) i Finland. Rätten till hemkommun beror på följande:

  • från vilket land du kommer till Finland
  • varför du kommer till Finland (t.ex. arbete, studier)
  • om du ska bo stadigvarande i Finland eller vistas här tillfälligt
  • om din vistelse i Finland är tillfällig, beroende på hur länge vistelsen varar.

Hälsovårdstjänster i Finland – Infopankki.fi


Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriet – Hälsotjänster
Kommunförbundet.fi
Studenternas hälsovårdsstiftelse
Norden – Hälso- och sjukvård i Finland

Offentlig hälso- och sjukvård för dig som arbetar i Finland

Om du arbetar i Finland och är arbetslöshetsförsäkrad har du rätt till kommunala hälsovårdstjänster oavsett om du bor permanent eller tillfälligt i Finland. Arbetstagaren försäkras i det land man arbetar i om vissa kriterier rörande anställningsförhållandets längd, lön och arbetstider,…

Läs mer

Hälso- och sjukvård för dig som studerar i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster, som tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan av kommunen bemyndigad instans oavsett hemkommun. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete. Besök…

Läs mer

Offentlig hälso- och sjukvård för dig som bor permanent i Finland

Alla som bor permanent i Finland har rätt till kommunala hälsovårdstjänster. De hälsovårdstjänster som tillhandahålls av kommunerna är bland annat vårdcentraler, specialistvård (sjukhusen), hälsoupplysning, rådgivning för blivande och nyblivna föräldrar, skolhälsovård för skolelever, företagshälsovård för arbetstagare, studenthälsovård, tandvård, mentalvård, rehabilitering…

Läs mer

Tandläkare i Sverige när du arbetar i Finland

När du bor i Sverige och arbetar i Fianland är du inte registrerad i den svenska socialförsäkringen. Därför behöver du visa ett intyg sör att få bidrag förn det statliga tandvårdssådet. Intyget heter "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige…

Läs mer