Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Barn och familj

Barn och familj

Information till dig som flyttar med barn eller får barn i Finland.

Att få barn i Finland

Mödravårdscentralen I Finland har de som är permanent bosatta i landet rätt till de kostnadsfria mödravårdstjänster som erbjuds av de kommunala vårdcentraler under graviditeten och efter den. Mödravårdscentralen har till uppgift att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida…

Läs mer

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn som är bosatta i Finland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är skattefritt. Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter barnets födelse eller månaden efter att rätten till barnbidrag uppstått. Barnbidraget är högre ju flera barn…

Läs mer

Barndagvård och förskola

Alla barn under skolåldern har rätt till kommunal dagvård när föräldraledigheten upphör. Barnets rätt till dagvård innebär att familjerna har rätt att få en vårdplats för sitt barn, men samtidigt garanteras också barnet rätten till den småbarnsfostran som dagvården erbjuder.…

Läs mer

Föräldraförmåner i Finland

Familjeförmånerna förutsätter i allmänhet att du bor i Finland. För att få föräldradagpenningar ska barnets föräldrar har bott i Finland minst 180 dagar före beräknad nedkomst/ innan de får sitt adoptivbarn. På vissa villkor kan även försäkringstiden i ett annat…

Läs mer

Underhållsbidrag

Föräldrar har lagstadgad skyldighet att försörja sina minderåriga barn. Om föräldrarna inte bor tillsammans har den förälder som bor med barnet rätt att få underhållsbidrag av den andra föräldern. Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget och dess storlek antingen genom…

Läs mer