Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Underhållsbidrag

Underhållsbidrag

Föräldrar har lagstadgad skyldighet att försörja sina minderåriga barn. Om föräldrarna inte bor tillsammans har den förälder som bor med barnet rätt att få underhållsbidrag av den andra föräldern.

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget och dess storlek antingen genom ett fritt formulerat avtal eller genom ett avtal som fastställs av den kommunala socialvården. Om föräldrarna inte kan enas om beloppet fastställs det av en domstol.

 

Underhållsstöd

FPA kan betala underhållsstöd då

  • den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat det fastställda underhållsbidraget
  • det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet p.g.a. den underhållsskyldigas svaga ekonomi. Det fastställda bidraget kan också vara 0 euro.
  • ett barn har adopterats av en förälder utan partner.
  • faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet är inte fastställt.

 

Källor: Fpa

Mer information:
Fpa – Underhållsstöd