Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Flyttanmälan

Flyttanmälan

För personer som flyttar till Finland från ett annat nordiskt land gäller det nordiska folkbokföringsavtalet. Enligt avtalet ska personer som bor i de nordiska länderna endast vara folkbokförda i ett av de nordiska länderna.

Hur folkbokföringen sker regleras alltid av de bestämmelser som gäller i det land man flyttar till. Nordbor som flyttar till Finland måste endast folkbokföra sig, det vill säga anmäla sin permanenta hemort till Finlands befolkningsdatasystem, om vistelsen varar i över 12 månader (permanent boende). Om en tillfällig vistelse varar längre än 3 månader ska en flyttanmälan om tillfällig vistelse göras.

 

Tillfällig flytt

Om en person har för avsikt att vistas i Finland en kortare tid än 12 månader kallas detta för tillfällig vistelse. Om den tillfälliga vistelsen varar längre än tre månader ska man göra en anmälan om tillfällig flytt. En anmälan om tillfällig flytt kan göras via Internet eller med en blankett som kan hämtas på posten eller magistraten.

 

Permanent flytt

En permanent flytt till Finland innebär en vistelse som varar längre än 12 månader. Om en person flyttar permanent från ett annat land till Finland, från Finland till ett annat land eller inom Finland måste han eller hon göra en flyttanmälan om permanent flytt det vill säga registrera de ändrade uppgifterna i befolkningsdatasystemet. I Finland ansvarar magistraterna för registrering i befolkningsregistret. Observera att man även måste göra en anmälan till magistraten när man flyttar från Finland.

Om man har för avsikt att uppehålla sig i Finland eller har uppehållit sig i landet i minst 12 månader ska man personligen meddela den lokala magistraten om detta och bevisa sin identitet genom exempelvis pass, id-kort som beviljats av polisen eller motsvarande dokument. Om den inflyttades personbeteckning eller personnummer från ursprungslandet är känt flyttas personuppgifterna över från folkbokföringsmyndigheten i ursprungslandet till de finska myndigheterna och man registrerar därmed Finland som hemkommun för personen.

Vilken som är ens hemkommun inverkar bland annat på beskattningen och sjukvården. En person som fått Finland som hemkommun kan istället för ett källskattekort ansöka om ett inkomstskattekort och använda de kommunala sjukvårdstjänsterna i sin hemkommun.

Källor: Norden.org, Magistraterna, Befolkningsregistercentralen

 

Mer information:
Posti.fi – Flyttanmälan
Norden – Flyttanmälan
Finska tullen – Flyttare