Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Införsel av flyttfordon

Införsel av flyttfordon

Införsel av flyttfordon till Finland

Om du ska flytta till Finland och vill ta med din bil måste du lämna in en bilskattedeklaration till finska Skatteförvaltningen. Ett fordon kan i Finland beskattas som flyttgods. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro. Finska Skatteförvaltningen ger information om förutsättningarna för eventuell skattenedsättning vid införsel av flyttfordon.

Gränsarbetare

En förutsättning för skattenedsättning är att den inflyttande under året före inflyttningen endast tillfälligt vistats i Finland. Om skälet till vistelsen varit en vanlig semesterresa eller något jämförbart kan vistelsen anses vara tillfällig om den varat i högst 72 dagar. Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i Finland begränsat sig till 40-50 dagar. De tillfälliga vistelserna kan totalt omfatta högst 72 dagar, som endast kan överskridas av tvingande skäl. Om du bor i Sverige och arbetar i Finland har du inte rätt för skattenedsättning av flyttfordon.

Källor: Finska Tullen, Finska Skatteförvaltningen

Mer informatio
Finska Tullen – Fordon införda som flyttgods