Hem > Företag > Sverige till Finland > Byggarbetsplatser i Finland – skattenummer och skyldigheter inom byggsektorn sett ur Skatteförvaltningens synvinkel

Byggarbetsplatser i Finland – skattenummer och skyldigheter inom byggsektorn sett ur Skatteförvaltningens synvinkel

Personbeteckning och skattenummer*

Presentation

Här hittar du en finskspråkig presentation om personbeteckning och skattenummer.

Video

Ska du skicka anställda till Finland? Det här är en video på engelska om vad du måste tänka på.

https://www.youtube.com/watch?v=rzstTeZT_KI

Blanketter 

Blanketten 6150 används då en utländsk person ansöker om en personbeteckning hos Skatteförvaltningen.

För att erhålla skattenummer ska du också fylla i blanketten 5057 eller 5042.

Kontakta Skatteförvaltningen

Om du har frågor om personbeteckning och skattenummer kan du boka tid till ett personligt möte hos Skatteförvaltningen eller ringa servicenumren.

Mer information

Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader och arbetstagare
Lag om beskattningsförfarande
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande
Webbtjänsten Katso – elektronisk autentisering och auktorisering för företag
Uppgifter om entreprenader och arbetstagare lämnas på nätet
Arbetarskyddslag
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst: Byggbranschen 

Företagskunder på byggarbetsplatsen

Att låta utföra ett arbete genom ett utländskt företag & utländskt företags verksamhet och löneutbetalning i Finland:

Arbeta i utlandet

Beskattning av utlandsarbete
Sjukförsäkringsavgifter – skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan 2018

Arbeta i Finland

Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet
Utländska hyrda arbetstagare och beskattningen i Finland
Sjukförsäkringsavgifter – skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan 2018

Socialskyddsavgifter

Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie 2018 i en tabell

Skatter på eget initiativ

Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Årsanmälan

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r)
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter