Hem > Företag > Sverige till Finland > Bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning

Alla företag samt privatpersoner som driver en rörelse eller utövar ett yrke är enligt bokföringslagen skyldiga att föra bok. Bokföringsskyldigheten börjar när ett företag grundas. Företaget kan antingen självt ta hand om sin bokföring eller köpa tjänsten av en sakkunnig bokföringsbyrå.

Revisionen är ett av företagets kontrollverktyg. Därför är det nyttigt för företaget att anlita en yrkeskunnig revisor som ser till att bokslutet och en eventuell verksamhetsberättelse visar korrekta, tillräckliga och okontroversiella uppgifter. För riktigt små företag är det inte obligatoriskt att utse en revisor.

Källor: Bokföring och redovisning – Företag och samfund – Suomi.fi

Mer information:
Ordnande av bokföring – Företag och samfund – Suomi.fi
Suomi.fi – sök bland Finlands offentliga tjänster