Hem > Företag > Sverige till Finland > Huvuddragen i den finska byggbranschlagstiftningen sett ur yrkesinspektions synvinkel

Huvuddragen i den finska byggbranschlagstiftningen sett ur yrkesinspektions synvinkel

Här kan du läsa om de mest centrala lagarna (Arbetarskyddslag (738/2002); lag om utstationering av arbetstagare (447/2016); lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)) på finska. Du kan också titta och lyssna på föreläsningen på finska. 

Här hittar du mer information på svenska:

Arbetarskyddsförvaltningen - Sunt arbete 
Arbetarskyddsförvaltningen - Byggbranschen
Arbetarskyddsförvaltningen - Personkort och skattenummer
Arbetarskyddsförvaltningen - Utstationerad arbetstagare
Arbetarskyddsförvaltningen - Avtal med utländska företag

Arbetaskyddsförvaltningen - Anmälan om utstationering av arbetstagare