Hem > Företag > Sverige till Finland > Anställningskontrakt

Anställningskontrakt

Det är viktigt att du som arbetsgivare går igenom anställningskontraktet med din medarbetare så att bägge parter är överens om förutsättningarna. Var särskilt uppmärksam på att informera om skillnaderna mellan det finska och det svenska systemet, t.ex. vad som gäller vid egen sjukdom/barns sjukdom, föräldraledighet och pension.