Hem > Företag > Sverige till Finland > Försäkringar

Försäkringar

Lagstadgade försäkringar för företagaren

En företagare är enligt lagen skyldig att teckna en pensionsförsäkring för sig själv, antingen en försäkring för företagare (FöPL) eller en pensionsförsäkring för lantbrukare (LFöPL). Om företagaren anställer medarbetare är han eller hon dessutom skyldig att försäkra sina arbetstagare enligt arbetspensionslagen (ArPL) och olycksfallsförsäkringslagen.

Företagare i vissa branscher ska enligt föreskrifter teckna även andra försäkringar. Till exempel trafikförsäkring, patientförsäkring och miljöförsäkring.

Frivilliga försäkringar som tillhandahålls av privata försäkringsbolag:

  • företagarens olycksfallsförsäkring
  • egendomsförsäkringar
  • avbrottsförsäkringar
  • ansvarsförsäkringar
  • fordonsförsäkringar

Källor: Företag och Samfund – Suomi.fi

 Mer information:
Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar – Företag och samfund – Suomi.fi
Arbetspension.fi – Företagares pension
Arbetspension.fi – Arbetsgivarens skyldigheter
Skatteförvaltningen – Företag som arbetsgivare
Grupplivförsäkring för arbetstagare