Hem > Företag > Sverige till Finland > Hitta din arbetskraft

Hitta din arbetskraft

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna)

Arbetsförmedlingsmyndigheten i Finland heter Arbets- och näringsbyrån (fi. Työ- ja Elinkeinotoimisto, förk. TE-toimisto). TE- byrån är en tillförlitlig samarbetspartner i rekryteringsfrågor och känner till arbetssökandena och arbetsmarknaden i sitt område. På TE-byråns hemsida kan du till exempel utannonsera lediga jobb.

                                   

Europeiskt nätverk – Eures

Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket Eures. Nätverkets uppgift är att bidra till ökad rörlighet på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. På Eures webbplats finns en platsbank där du kan utannonsera lediga jobb.

 

Tips i arbetssökandet

Arbets- och näringsbyråns webbsidor finns också nyttig information till dig som söker arbete i Finland.