Hem > Företag > Sverige till Finland > Svensk arbetstagare i Finland

Svensk arbetstagare i Finland

Här får du information om skatter, sociala avgifter och pension för en svensk arbetstagare som arbetar i Finland.

 

Kom-i-håg-lista till din svenska arbetstagare

När du har fått arbete i Finland, kom i håg att:

  1. Kontakta din a-kassa, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.
  2. Du behöver få en finsk personbeteckning (motsv. personnummer i Sverige). Vänd dig till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett personbevis skall bifogas och orsak till ansökan skall anges (arbete).
  3. Ansök om skattekort (skattsedel) på närmaste Skatteförvaltningskontor i Finland. Ansökningsblanketten 5010r hittar du på www.skatt.fi. Ett personbevis skall bifogas.
  4. Anslut dig till finska “försäkringskassan” Folkpensionsanstalten Fpa (fi. Kela, Kansaneläkelaitos), på ansökningsblankett Y77 som du hittar på www.fpa.fi samt bifoga ett anställningsbevis.
  5. Anslut dig till ett fack och/eller a-kassa. Avsluta inte ditt medlemskap i Sverige innan du anslutit dig i Finland.

Skatt

Om din svenska arbetstagare arbetar i Finland, måste han eller hon ha ett finländskt skattekort/källskattekort och en finländsk personbeteckning (personnummer). Mer information om personbeteckningen får du under Folkbokföring.   Vistas din medarbetare högst sex månader i Finland? Om din anställd…

Läs mer

Sociala avgifter i Finland

  Enligt huvudregeln ska socialavgifter betalas i det land där arbetet utförs. Observera att reglerna om var man betalar socialavgifter således är helt skilda från reglerna om var man betalar skatt. Socialavgifter i Finland betalas i form av socialavgift och…

Läs mer

Pension

Inkomsten är pensionsgrundande i det land där arbetsgivaravgifter betalas. Om en svensk arbetstagare arbetar i Finland ska han tjäna in finsk pension. Även om den finska inkomsten beskattas i Sverige ingår inte den svenska allmänna pensionsavgiften. Exempel på den här typen…

Läs mer

Folkbokföring

När någon flyttar inom Norden, dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland), tillämpas överenskommelsen om registrering av nordiska medborgare. Avsikten med överenskommelsen är att säkerställa att personer som flyttar från ett nordiskt land till ett…

Läs mer

Hur ska man gå till väga med försäkringar när ett utländskt företag anställer en löntagare från Finland och där arbetet enbart sker i Finland?

När arbetet sker i Finland och löntagaren bor i Finland försäkras också löntagaren enligt huvudregeln och finsk arbetspensionslagstiftning i Finland och alla övriga lagstadgade försäkringar inbetalas till Finland. Läs mer här: Arbete som utförs i Finland försäkras i Finland - Pensionsskyddscentralen…

Läs mer

Hur ska man gå till väga med skatter när ett utländskt företag anställer en löntagare från Finland och där arbetet enbart sker i Finland?

På hemsidan av finska Skatteförvaltning hittar du information om ett utländskt (t.ex. svenskt) företag ska gå till väga i Finland: Utländska företag i Finland - Skatteförvaltningen

Läs mer