Hem > Företag > Sverige till Finland > Bank

Bank

Ett bankkonto kan öppnas för ett registrerat företag, men i vissa situationer  behövs bankkontot redan innan företaget har registrerats i handelsregistret.

När ett utländskt företag ska öppna ett bankkonto behövs en  utredning över den planerade bankverksamheten vid sidan av de övriga  dokumenten. Vilka dokument som behövs vid öppnandet av ett bankkonto kan variera något  mellan olika banker. Du får mer information om öppnande av bankkonto och  andra banktjänster direkt av bankerna. Alla banker som är verksamma i Finland  finns uppräknade på Finansinspektionens webbplats.

 

Källor: Företag och Samfund – Suomi.fi

 

Mer information:
Öppna ett konto för ett företag – Suomi.fi
Finansinspektionen Tjänsteleverantörer i den finansiella sektorn