Hem > Företag > Sverige till Finland > Försäljning och handel i Finland

Försäljning och handel i Finland

För att underlätta företagsetablering och tjänstehandel inom EU har man enats om en gemensam rättslig ram för medlemsländerna. Det kallas tjänstedirektiv och införlivades i de nationella regelverken årsskiftet 2009-2010.

Viktiga finska lagar som du måste beakta när du säljer varor eller tjänster i Finland är livsmedelslagen och köplagen.

När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan myndighetsanmälan. Mer information får du under Tillstånd för företag. Om miljölagstiftning och tillstånd får du information under Miljölagstiftning och tillstånd.

Handelshinder

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet svarar tillsammans för åtgärder som strävar till att hitta lösningar för handelshinder som företagen möter. Ministerierna tar emot anmälningar från företag och andra parter om handelshinder som dessa har mött, och samverkar med myndigheter, företagens intresseorganisationer, kommissionen och EU:s medlemsstater för att underlätta för företagen att komma in på marknaden. Företagen kan göra fritt formulerade anmälningar om handelshinder till ministerierna.

 

Källor: Ditt Europa, Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet