Hem > Företag > Sverige till Finland > Registrering

Registrering

Ett nytt företag anmäls lättast och koordinerat samtidigt till handelsregistret och Skatteförvaltningen genom att göra en etableringsanmälan till Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Ett företag får ett organisationsnummer, dvs. FO-nummer när företagets  etableringsanmälan förs in i Företags- och organisationsdatasystemet. FO-numret specificerar ditt företag och du  behöver det då du sköter dina ärenden hos myndigheterna, ingår juridiska avtal  och fakturerar dina kunder. FO-numret bör anges även på företagets brevpapper  och blanketter.

Företags- och organisationsdatasystemet har också en kostnadsfri informationstjänst, FODS. Den hjälper dig t.ex. att hitta företagets identifikations- och kontaktuppgifter. Utöver detta är tjänsten ett behändigt hjälpmedel när du ska välja namn för ett företag som som du avser starta. I FODS kan man kan t.ex. testa om ett visst namn redan är upptagen av något annat företag i handelsregistret.

Källor: Suomi.fi, Patent- och registerstyrelsen, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

Mer information:
Patent- och registerstyrelsen – Handelsregistret
Skatteverket – Företag och arbete i Finland
Nyföretagscentrum – Guiden Bli företagare i Finland