Hem > Företag > Sverige till Finland > Erkännande av utbildning och reglerade yrken

Erkännande av utbildning och reglerade yrken

Utbildningsstyrelsen i Finland och Högskoleverket i Sverige är ansvariga för erkännande av utländska examina. Vissa yrken är reglerade. För de reglerade yrkena krävs att man söker rätten att  utöva yrke.

 

Mer information:
Utbildningsstyrelsen – Erkännande av examina
Universitets- och högskolerådet Bedömning av utländsk utbildning
UKÄ – Bedömning av utländsk utbildning – gör den nytta? (pdf)
Utbildningsstyrelsen – Erkännande av examina för arbetsgivare
Universitets- och högskolerådet – Reglerade yrken i Sverige