Hem > Företag > Sverige till Finland > Tillstånd för företag

Tillstånd för företag

I en del branscher krävs att man anmäler verksamheten till en myndighet eller registrerar sig som utövare av yrket. För en del näringar behövs ett särskilt tillstånd för att företaget kan utöva sin verksamhet.

 

Det finns tre olika typer av tillstånd för företagsverksamhet:

1) tillstånd för att bedriva verksamheten

2) tillstånd för att inleda verksamheten på ett planerat verksamhetsställe eller

3) tillstånd som utgår från viss yrkeskunskap.

Mer information om tillstånd och skyldigheter hittar du på Suomi.fi 

 

Mer information:
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Valvira – Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården