Hem > Företag > Sverige till Finland > Finländsk anställd i Sverige

Finländsk anställd i Sverige

Här får du information om skatter, sociala avgifter och pensioner för en finländsk anställd som arbetar i Sverige.

Kom-i-håg lista till din finska arbetstagare

När du har fått arbete i Sverige, kom i håg att:

 

I Sverige:

  1. Ansluta dig till a-kassa i Sverige.
  2. Kontakta Skatteverket och ta reda på om du ska betala skatt till Sverige.
  3. Kontakta Försäkringskassan och reda ut hur arbetet i Sverige påverkar din socialförsäkring.
  4. Öppna ett bankkonto i Sverige.
  5. Skaffa dig ett personnummer i Sverige.
  6. När du arbetar i Sverige, tjänar du in svensk pension. Mer information får du från Pensionsmyndigheten.

 

I Finland:

  1. Kontakta din fackförening och a-kassa och berätta att du har fått arbete i Sverige.
  2. Kontakta Skattemyndigheten och ta reda på hur arbetet i Sverige påverkar din beskattning.
  3. Kontakta Kela (Fpa) och ta reda på hur arbetet i Sverige påverkar din socialförsäkring.
  4. Meddela finska Arbets- och näringsbyrån att du har fått arbete i Sverige.