Hem > Företag > Sverige till Finland > Information om den nya paketreselagen och tjänstesäkerhetsföreskrifter, Rovaniemi 2018-04-17 och Torneå 2018-04-18

Information om den nya paketreselagen och tjänstesäkerhetsföreskrifter, Rovaniemi 2018-04-17 och Torneå 2018-04-18

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.

Interreg-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning som pågår hos Gränstjänsten anordnade ett utbildningstillfälle i Rovaniemi den 17 april 2018 och i Torneå den 18 april 2018, som fokuserade på förändringar i och med den nya lagen om paketresor i Finland och finska, svenska och norska tjänstesäkerhetsföreskrifter.

Tom Vihonen från Konkurrens- och konsumentverket (KKV) berättade om förändringar i och med den nya lagen om paketresor i Finland och Jaakko Leinonen från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) berättade om  finska, svenska och norska tjänstesäkerhetsföreskrifter.

Du hittar föreläsningsmaterialet om förändringar i och med den nya lagen om paketresor i Finland här (på finska).

Du hittar föreläsningsmaterialet om finska, svenska och norska tjänstesäkerhetsföreskrifter här (på finska).

Tom Vihonen, Jaakko Leinonen, Kaisa Heiskari och Tuula Ajanki (Bild: Pia Jokela)